vrijdag 10 juli 2015

Is er veel te doen in Kostverloren/ Groningen??

KOSTVERLOREN in beeld door vernieuwing en verbetering wijkdeel!

Zowel in de west als de oost gaan we vooruit. Samen met woningbouw en gemeente is de bijdrage van burgers uit de wijk onmisbaar.


Wat zou jij graag willen veranderen in de wijk?

 


Kostverloren is een klein wijkje dat is ontstaan langs de spoorlijn Groningen - Delfzijl. Het gebied hoorde ooit bij de voormalige gemeente Hoogkerk. In 1912 werd het bij de gemeente Groningen gevoegd.
In eerste instantie noemde de gemeente de nieuwe aanwinst Westend, maar die naam is nooit echt ingeburgerd geraakt. 

Maar de wijk begint wel steeds meer te leven en daar kun jij net als Het Sociaal Buurtbeheer heeft het beheer van het speeltuingebouw van de BSV Stichting van Ostade. 

Ook jou stukje omgeving mooi maken i.o.v.m de gemeente.


Sociaal Buurtbeheer
(Werkpro)
Klaprooslaan 120
9713 SW Groningen
(050) 317 12 80
info@buurtbeheer.com www.buurtbeheer.com
____________________________________________________________________________________________________
 
http://www.schilderswijkgroningen.nl/in-de-schilderswijk/kostverloren
____________________________________________________________________________________________________ Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

Houdt u op de hoogte en met veel inzet elke keer weer meer...


Nieuws overzicht Kostverloren en Schilderswijk te Groningen Noord – Nederland

 

Voor fotografie van portret, groep, of divers events

 




Projecten in Kostverloren en de Schilderswijk hebben toekomstperspectief nodig!!

fototoetsel

Het is het laatste jaar van de feitelijke subsidie regeling die bedoeld is om wijken een impuls te geven om samen iets te maken voor de gehele buurt, de natuur, en diverse andere redenen.

Pauluspotterflat e.o. het Project die ingevuld wordt door het PaulusPotter team. Is nu ook al een eind op weg de lijst aan te vullen. Gaan wij het halen?
Hou ons bij via de volgende sites, waar u ook zelf actief aan mee kan doen!!!!
De eerste twee zijn voor Fotografie liefhebbers en de wijken willen uitbeelden van vroeger,het heden en in de toekomst. Maar liefst 1TB gratis ruimte en gratis lid van de groep en investeer wat tijd in het programma en u krijgt er heel veel voor terug….

https://www.flickr.com/groups/kostverloreninbeeld/

https://www.flickr.com/groups/groningenschilderswijkinbeeld/

https://everydaycompleetfotograaf.wordpress.com  is een nieuws blog over Groningen e.o., maar ook voor hobby fotografen en professionele fotografen te vragen om vriend van hun te worden en zo budget geholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld voor goede doelen. Dat is het hoofd doel!! En blijft het doel van streven naar het helpen van…….
Wordt vriend van ons?? Op de volgende website vind u de contactgegevens:

http://efotograaf.webs.com/

De site hierboven kunt u terecht met a u vragen over fotografie, feesten, partijen, jubileums, en informatie over tal van projecten. Via het contact formulier kunt u uw vragen stellen.
Maar nu gaan we u de resultaten laten zien die wij via de bron: mensenmakenstad.nl/ hebben gevonden!!!
In de samenwerkingsafspraken staat aangegeven dat zowel gemeente Groningen als de corporaties als doel hebben om bewoners te betrekken bij de aanpak van wijken en buurten en bewonersideeën te ondersteunen.Aan het eind van dit jaar stopt dit initiatief. Maar wij gaan door, maar hoe, Communicatie en samenwerken van projecten is een optie.
>>>>
 • Mensen Maken Stad! in ‘t kort      <<<<

  Mensen maken Stad! is de Groningse aanpak van samen werken aan bouwen, wonen en leven in de stad Groningen (kortweg: Stad). Bewoners van Stad en medewerkers van de gemeente, de vijf woningcorporaties en andere instellingen (zoals Stiel) werken op een unieke manier samen om Stad steeds leuker, beter, veiliger, gezelliger, duurzamer, schoner, socialer, speelser, mooier…kortom leefbaarder te maken.
 • NLA en Mensen maken Stad!  mei en juni 2014

  Hieronder vind je het overzicht van alle projecten die dankzij de NLA-wijkteams  in mei en juni werden goedgekeurd. En dat zijn er heel wat! Op 14 juni vond namelijk de Wijkstemdag in de Korrewegwijk plaats waardoor veel verschillende projecten kunnen worden gerealiseerd. En daarbij komen nog al die andere initiatieven uit de verschillende wijken… Hoog tijd voor een up-date dus!
  mei
  1. In Kostverloren wordt aan de Frieschestraatweg een buurtboomgaard aangelegd voor een bedrag van € 17.622,-
  2. De spelcontainer in Paddepoel kan dankzij een bijdrage van het wijkteam van € 22.064 worden gecontinueerd. Veel kinderen die onder de armoedegrens leven maken gebruik van de spelvoorziening.
  3. Elk jaar wordt er voor de kinderen in Selwerd, Tuinwijk en Paddepoel een Buitenspeeldag georganiseerd. Dit jaar vindt het plaats in Selwerd, het thema is: Brazilië! Het wijkteam trok hier € 1.500,- voor uit.
  4. De stallen van de Beestenborg in Oosterhoogebrug krijgen een opknapbeurt voor € 4.461,- en er wordt een speeltuin aangelegd ter waarde van € 15.000,-.
  5. Paddepoel krijgt een aanjager/verbinder om het aanwezige talent en de inzet in de wijk op te sporen en in te zetten. Het wijkteam stelt € 38.400,- beschikbaar en stelt als doel dat de spelcontainer vanaf 2015 dankzij inzet van bewoners wordt voortgezet.
  6. In Lewenborg wordt de jaarlijkse Prokkelaria georganiseerd. Hier ontmoeten mensen met- en zonder een verstandelijke beperking elkaar. Het wijkteam draagt voor € 1.518,- bij.
  7. In Vinkhuizen wordt voor € 600,- een ‘afsprakenbord’ aan de Zandsteenlaan geplaatst.
  8. Aan de Grote Beerstraat in Paddepoel leggen bewoners een moestuin aan. Het wijkteam betaald € 2.300,-
  9. Het wijkteam van Lewenborg draagt voor € 3.865,- mee aan de Startmanifestatie in september waarbij de activiteiten van het sociaal-culturele seizoen 2014-2015 worden gepresenteerd.
  10. In Paddepoel wordt, dankzij een bijdrage van het wijkteam van € 1.515,-, een multifunctioneel voetbal toernooi georganiseerd om onderling contact te verbeteren en buurtbewoners meer thuis te laten voelen.
  juni
  1. Bij het MFC in De Wijert wordt een biologische moestuin aangelegd. Het wijkteam draagt bij voor € 6.415,-.
  2. Het wijkteam van Lewenborg draagt voor € 2.250,- bij aan een feest voor alle vrijwilligers in de wijk.
  3. Dankzij een bijdrage van het wijkteam van € 3.494,- wordt er in Vinkhuizen een spelcontainer geplaatst waar vooral kinderen die onder de armoedegrens leven, gebruik van maken.
  4. In de Oosterparkwijk worden bewoners actief bij hun wijk betrokken middels een muziektheaterstuk. Met toneel, muziek, kunst en dans worden ze in contact gebracht met verschillende instellingen die op het creatieve vlak actief zijn in de wijk. Het eindresultaat wordt uitgevoerd in juni 2015. Het wijkteam draagt voor € 5.000,- bij.
  5. Voor de thuisblijvers in Hoogkerk worden er deze zomervakantie zomeractiviteiten georganiseerd. Het wijkteam draagt bij voor € 2.250,-.
  6. Het binnenplein aan de Iepenlaan in Selwerd wordt, met een bijdrage van het wijkteam van € 30.820,-, opnieuw ingericht met speelvoorzieningen.
  7. Met een bijdrage van het wijkteam Lewenborg van € 6.000,- worden er in de Oude Bieb verschillende activiteiten georganiseerd.
  8. Het wijkteam van Tuinwijk ondersteunt het Onkruidteam met € 3.285,-. Samen met Lentis en Werkpro wordt er gekeken hoe het team volgend jaar kan worden voortgezet.
  9. De bewoners van de Spicaflat in Paddepoel maken samen een reisje om de onderlinge contacten te verbeteren. Het wijkteam draagt bij voor € 250,-.
  10. In de Schakel, in Oosterhoogebrug, wordt het Brugborgboek gepresenteerd. Het wijkteam betaald € 600,-.
  11. In Lewenborg wordt het Huiskamerproject, waarin kinder- en jongerenwerk onder is gebracht, verlengt dankzij een bijdrage van het wijkteam van €    39.909.
  12. Eén van de winnaars van de Wijkstemdag in de Korrewegwijk is de Dementievriendelijke wijk waar d.m.v. activiteiten, onder het motto ‘Vergeet niet te leven’, begrip wordt gecreëerd voor dementie. In Groningen wonen 2000 dementerenden zelfstandig waarvan ruim 100 in de Korrewegwijk. Het project wordt voor € 25.000,- uitgevoerd.
  13. Een andere winnaar van de Wijkstemdag in de Korrewegwijk is het idee om de speeltuin aan het Diephuisplein voor € 15.500,- opknappen. De nieuwe, veilige speeltuin zorgt voor een ontmoetingsplek en geeft kinderen de gelegenheid samen buiten te bewegen en te spelen.
  14. Ook Kooklokaal De Kleine Wereld, een keuken voor alle wijkbewoners waarbij elkaar ontmoeten, van elkaar leren en een gezonde voeding centraal staan, won met de Wijkstemdag in de Korrewegwijk € 1.950,-.
  15. Dankzij de Wijkstemdag in de Korrewegwijk wordt er voor € 750,- een Buurtbios gerealiseerd waarbij er 1 keer per maand een filmavond wordt georganiseerd.
  16. Een ander initiatief dat dankzij de Wijkstemdag kan worden gerealiseerd heet ‘Tieners een Toekomst’. Met een bedrag van € 24.850,- krijgen tieners uit de Korrewegwijk een plek waar gamers een gameplek vinden om van te dromen, jonge technici zich kunnen uitleven op nieuwe lego-robots of crossauto’s en sportievelingen genieten van sportactiviteiten binnen en buiten.
  17. De Wijkstemdag maakt ook het Multi Culinair festival mogelijk. Dankzij een bijdrage van € 25.000,- genieten verschillende culturen binnen de Korrewegwijk van diverse culinaire specialiteiten met o.a. eetkraampjes en kookworkshops voor kinderen.
  18. En de Korrewegwijk wordt ook nog schoongemaakt onder het motto ‘Korreweg schoon, dat doen we gewoon!’. Met € 24.975,- worden samen met bewoners verschillende opruimacties gehouden.
  19. Winnaar van de Wijkstemdag in de Korrewegwijk is: Korreweg Klassiek. Op het Bernoulliplein treedt een compleet symfonieorkest op, er zijn workshops voor kinderen, optredens, een concert van het NNO en de verkiezing van het Klassiek Talent uit de wijk. Het project ontvangt € 25.000,- voor de realisatie.
  Bron: gemeente.groningen.nl/ of mensenmakendestad.nl

  Leave a Reply






   

   

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten