WIJKVERNIEUWING EN NLA


RESULTATEN VAN DE WIJKVERNIEUWING

EN HET NIEUW LOKAAL AKKOORD (NLA)

Sinds 1994 is er gewerkt aan wijkvernieuwing. Dat heeft geresulteerd
in een aantal zichtbare resultaten zoals de nieuwbouwwoningen en
de uitbreiding/vernieuwing van de vensterschool. In het wijkvernieuwingsplan
is ervoor gekozen om één derde van de huurwoningen
te vervangen.
 Dit betekent dat er 135 huurflats en een school zijn
gesloopt aan de Jan Steenstraat en de Rembrand van Rijnstraat. Er zijn
34 eengezinswoningen en 20 koopappartementen voor in de plaats
gekomen.

 De wijkvernieuwing werkt goed, de beoogde doelgroepen
komen op de juiste plek (ouderen, gezinnen), de samenstelling van
de bewoners is verjongd en veel bestaande woningen zijn opgeknapt.
Doorstroming van de huidige huurders naar nieuwe sociale huur is
goed geslaagd, maar de doorstroming naar nieuwe koopwoningen is
anders gelopen. Vooral nieuwe bewoners van buiten de wijk komen
daarop af. Een groot deel van de oudere woningen wordt door
Nijestee de komende jaren gerenoveerd, 

waarbij het binnenmilieu een
aandachtspunt is. De kwaliteit van de woning (7,1) en de kwaliteit van
de woonomgeving (7,3) scoren flink onder het stedelijk gemiddelde.
Ook is de verhuisgeneigdheid met 18 procent nog hoger dan het
stedelijk gemiddelde (11 procent), terwijl de toekomstverwachting wel
goed scoort (50 procent).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten