WONEN-WOONOMGEVING:

GOEDKOOP EN GOED WONEN
WONEN-WOONOMGEVING
"Nieuw Lokaal Akkoord 2.0, Mensen Maken Stad!"

De buurt kent vrij veel klassieke etagewoningen met een open trap en
zonder lift. Daardoor zijn ze minder geschikt voor ouderen.

Daarnaast
zijn er flats uit de jaren vijftig met een afgesloten portiek of een galerij.
Het overgrote deel van de woningen is goedkope sociale huur
(60 procent) en dus bedoeld voor mensen met een kleine beurs.
Aan de randen (Hoendiep, Friesestraatweg en Spoorstratenbuurt)
staan ook particuliere woningen.

 
De woonblokken aan de J. Vermeer- en F. van Mierisstraat zijn
waarschijnlijk de meest logische plekken in de wijk om te zijner tijd te
onderzoeken of renovatie of nieuwbouw aan de orde is. 
Het terrein
achter het kantoorpand op de hoek Friesestraatweg-Hoendiep én
de voormalige kwekerij langs het spoor worden in het kader van
het project ‘Intense Laagbouw’ verkend op hun woningbouwmogelijkheden.

Een nieuwe invulling voor het kantoorgebouw
op de hoek Friesestraatweg-Hoendiep is gewenst; jongerenhuisvesting
is een optie. Als de milieuzonering van het Suikerfabriekterrein
opgeheven wordt, biedt dat ook kansen voor nieuwe woningbouwprojecten.

Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte. Het percentage vernielingen scoort met
17 procent ruim onder het stedelijk gemiddelde.

De toegangen tot de westelijke ringweg zorgen ervoor dat de
ontsluiting voor autoverkeer in de wijk goed is. Mocht er in de
toekomst een nieuwe treinhalte bij de Friesestraatweg komen dan
wordt de ontsluiting van de wijk nog beter. De verkeersveiligheid
aan de rand van de wijk verdient aandacht. De kruising Hoendiep-
Friesestraatweg is onoverzichtelijk en gevaarlijk. Ook op andere
plaatsen zijn er nog verkeersknelpunten.


WERKEN EN ECONOMIE

Het aandeel werklozen in Kostverloren ligt boven het stedelijk
gemiddelde (8,4 procent - stad 5,6 procent). Het aantal huishoudens
met een inkomen rond of onder het sociaal minimum ligt boven het
gemiddelde. Er is weinig bedrijvigheid in Kostverloren.

Woningcorporatie De Huismeesters is de grootste werkgever.
Daarnaast is er een aantal bedrijven op het gebied van
dienstverlening. Met het opknappen van de winkelstrip hopen we de
aantrekkelijkheid ervan voor winkels en klanten te hebben verbeterd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten